МОРЕТО

Моско Москов

Дали ядът си, дали презрене,
морето хвърля вън на брегът,
кога се буйно дига и пени,
кога вълни му люто реват?

Дали и него мъчене стряска,
дали съмнене него ще смай,
че тъй се грозно, безумно пляска
и на борбите края не знай?

Одеса, 1885 г.