МИСЛИ И ИЗРЕЧЕНИЯ

Пол Бурже

*
Ужасно е игото на престъплението: извърши ли го човек, той го приема. Колко дълбок смисъл има в грубата народна поговорка: наточи ли се виното, трябва да се пие. Тя изразява едновременно безсилието да се поправи непоправимото и изкушението да се използува то.

*
Жената е длъжна да живее при мъжа си и да го следва навсякъде, където той намери за добре да се установи.

*
Труд! Казвам ви всякога какво мисля за това: само труда уважавам още в света.

*
Всеки развратник страда от студенина и сухост на душата; сърце, обаче, което ни дава всичко, и за което чувствувате, че не може да се овладее, каквото и да му направите, стопля.

*
Идеята за любовта е идеята за домашно огнище - ето кое създава женитбата.

——————————

в. „Витлиемска звезда”, г. 2, бр. 27-28, 13 юли 1923 г.