СЛОВОТО

Николай Гумильов

превод: Христо Медникаров

СЛОВОТО

В оня ден, когато Бог отново
скланял лик над младия си свят,
слънцето се спирало със слово,
сривали са с него град след град.

И криле орелът не размахвал,
страх побивал бледата луна,
с розов пламък, с някаква уплаха,
търсели словата висина.

А в бита си служели с числата,
както в двора с вола или с кон.
В смисъла прониквали числата,
почти като строгия закон.

Патриархът белобрад, навъсен,
покорил в едно добро и зло,
вместо да се рови звук да търси,
драсвал върху пясъка число.

Но в зари огряно си остана
Словото ни само - връх висок;
и в Евангелие от Йоана,
казва се, че Словото е Бог.

Ние му отнехме от разкоша
с гадните си делнични слова
и като пчели в опразнен кошер,
лъхат смрад умрелите слова.


* * *

От златен, залезът премина в мед
и облаци покри ръжда зелена.
На тялото си казах: „Дай ответ
на всичко, за душа провъзгласено”.

И тялото молбата ми прие,
първичното ми тяло с кръв гореща:
„Не зная аз какво е битие,
но в любовта, признавам, съм по-вещо.

Обичам дъх солен на морски бриз,
да се заслушвам в крясък на орлите,
обичам върху кон да чувам свист,
примесен с аромата на тревите.

Обичам и жена… Когато в ръж
целувам тъй, че свят ми се завие,
опиянен, като пред майски дъжд,
или кога вода от извор пия.

За всичко, що съм взело неведнъж,
за всички скърби, радости, обиди,
ще заплатя достойно, като мъж,
с непоправимата последна гибел”.


МОЛИТВАТА НА МАЙСТОРИТЕ

На майсторите старата молитва знам:
пази ни, Господи, от учениците без срам,

които искат нашия оскъден гений
кощунствено да търси все нови измерения.

Нас даже ни харесва открит и честен враг,
но тези дебнат ни по светло и по мрак.

Тях радва ги, когато сме борбени. Тогава
Христа зарязва Петър, а Юда Го предава.

Небето само знае пределната ни мощ,
потомството отсъжда кой внася лев, кой - грош.

Какво ще създадем - това от Бог зависи,
което сме създали - и днес то наш е бисер.

На всеки оскърбител отвръщаме с привет,
но който ни прехвалва - остава без ответ.

Ласкателния упрек или слова хвалебни
за творческа светиня съвсем не са потребни.

С хашиш да тровиш майстор, позорна е вина,
тъй както картагенски слон преди война.