СИЛАТА НА РОДНОТО СЛОВО

Георги Михалков

Интернет навлезе в нашия живот и постепенно измести вестниците. Вече по-рядко разгръщаме ежедневниците и все по-рядко се сещаме за тях, а само до преди няколко години вестниците бяха нашият прозорец към света. Но замислим ли се, осъзнаваме колко голяма и важна е била тяхната роля за прогреса на човечеството.

Достатъчно е да си припомним значението на Ботевите вестници по време на освободителното ни движение. Сега само историци и литературни изследователи разгръщат тези вестници, запечатали горещи призиви, надежди, мечти и упования.

Наскоро се срещнах с поета и писателя Нико Стоянов, който ми подари книгата си “В начале бе Слово” и останах възхитен от апостолското дело на този наш сънародник, който е събрал и представил уникални документи от живота и въжделенията на българите в Молдова и Южна Украйна.

В продължение на двайсет години Нико Стоянов редактира вестник “Родно слово” , който излиза на български език в Молдова. Прелиствайки страниците на “В начале бе Слово”, тази необикновена книга, читателят неусетно се връща към осемдесетте години на миналия век, години, изпълнени със знаменателни събития.

Първият брой на вестник “Родно слово” излиза на 7. 08. 1988 г. и в обръщението си към читателите авторите на вестника си поставят амбициозните задачи да отразяват всестранно живота на българите в Молдова и в Южна Украйна, да ги приобщават към духовните ценности, да помагат за запазването на фолклорното наследство на буджаските българи, да откриват млади творчески сили.

В продължение на двайсет години вестникът публикува подробна и разнообразна информация, свързана със стопанския и културния живот на българите в Молдова и Южна Украйна, информация за нови книги, за гостуване на делегации от България, за дейността на българското обществено културно дружество “Възраждане”, статии, посветени на актуални проблеми, отбелязва годишнини на изтъкнати българи.

Всичко това е събрано в книгата “В начале бе Слово” и то ще остане за поколенията, за да им напомня не само за живота на българите в Молдова и Южна Украйна, но и да им покаже всеотдайността и пламъка на един българин, който е работил за България, за българската култура, традиции и обичаи, далеч от родината.

Нико Стоянов е вложил цялото си сърце, цялата си обич към родината в този уникален документ, който най-красноречиво показва какво значи да обичаш родината си и да й служиш с перо и вдъхновение.

София, 6. 03. 2017 г.