МЕЧТИ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Иван Арнаудов

Мисли

*
Честит е, който не усеща
в сърцето си страстта гореща
към подлост и лъжа,
на хитрите и мъдри сополани,
които сиротинския пот храни -
плесници и въжа.

*
Прости се с глупостта -
найди опасността
да кажат, че си луд.
Фърли си съвестта
и честността в калта -
ще бъдеш сит, облечен и обут.

*
Една лъжа и стъпчица лукава
човека в днешний свят обогатява
със почести и слава.

——————————

сп. „Илюстрация светлина”, г. 12, кн. 2, февруари 1904 г.