ДЪЛГОКОСАТА

Лиана Даскалова

ДЪЛГОКОСАТА

Знаеш изкуството на хубавите коси,
на ония балсами и настойки -
билки, събирани, когато роси
по поляните на звездобройците…

Старо изкуство с прекрасни служителки
в белия Рим и в янтарен Египет.
Аромати се носят от дългите плитки
на вековете и на жените.

Ти се усмихваш - самата пролет,
избуяла от мъдри, богати сокове.
Векове са работили за нежния полет
на лебедовите глезени над твоите токове…

Тежки са косите ти - като черното вино…
Крехка сребърна чашка е вратлето ти.
А в очите ти - толкова светла невинност,
че хубостта ти има вид на детство…


***
Аз земна съм. Като солта.
Като самата пръст.
И проста като нея.
Смирена. Притаена.
Като нива - нямам даже ръст.

Аз земна съм и проста
като самата почва,
в която чудото
от нищото започва;
от капка дъжд,
от шепа топлина.

И ето: роза по-кристална от сълза…
и самодивска бисерна лоза…

Аз земна съм като пръстта. И тъмна като нея.
Кой знае във какъв ли образ нов
ще се прелея…


ЕСЕН

Колко нишки събрани, втъкани.
Въздух - прозрачен килим
от пресечени, разлюляни
нишки, по-тънки от дим.

Тая есенна димна прозрачност
е изплетена може би
от незнайните, многозначни,
ту безцветни, ту светли, ту мрачни
нишки на нашите съдби.

Аз се питам - коя ли е нишката
на живота ми, за да бдя.
Тая, трептяща край вишната?
Аз се спирам. И я следя.

Есен тъмна, иносказателна
под боянската древна стена.
Даже денем аз стъпвам внимателно,
пипнешком, като сляпа жена.

Дигам вежди. Замирам уплашена.
Като от смърт се боя
в моя път да не оскърбя
една нишка. Една чужда съдба.