ШИПКА

Архимандрит Кирил Попов

превод: Иван Карадачки

Над върховете ден сияе,
а Шипка, цяла в сняг лежи -
невъзмутима, тя нехае
за дребни страсти и лъжи.

Макар че много кръв пролята
димя в ония славни дни,
под този сняг, като в обятия
тя всеки подвиг съхрани.

Тук Шипка в руска кръв се къпа,
спаси България - дори
на вси славяни стана скъпа,
че свободата им дари.

На Шипка тази кръв навеки
остава като дарствен знак.
Над върхове и над пътеки
сребрее шипченският сняг.

Не, слънце да стопи не може
огромния му бял покров…
И бди в снега, и ни тревожи
кръвта на братската любов.

02.05.1924 г.