СМЪРТНА ФУГА

Паул Целан

превод от немски: Боян Ангелов

Черно мляко на утрото пием го вечер
пием по пладне и сутрин пием го нощем
ние пием и пием
гроб копаем във въздуха да не бъде там тясно
Обитава мъж къщата в нея играе със змии той пише
той пише излиза пред входа и звездите проблясват
подсвирква на вълците свои насам
подсвирква на своите евреи гроб копайте в земята
заповядва ни в танц да се впуснем

Черно мляко на утрото пием те нощем
пием те сутрин по пладне пием те вечер
ние пием и пием
Обитава мъж къщата в нея играе със змии той пише
той пише ако мръкне в Германия златните твои
коси Маргарита
изпепелените твои коси Суламит гроб копаем
във въздуха да не бъде там тясно
Той вика дълбоко копайте вие тук а другите там свирете и пейте
той насочва желязното дуло размахва картечната лента има сини очи
по-дълбоко копайте вие тук а другите там свирете не спирайте танца

Черно мляко на утрото пием те нощем
пием по пладне и сутрин пием те вечер
ние пием и пием
Обитава мъж къщата златните твои коси Маргарита
изпепелените твои коси Суламит и играе със змии

Той крещи свирете за сладката смърт концерт майстер германски е тя
Той крещи да плачат по-мрачно цигулките след това
като дим полетете
гроба облачен там намерете да не ви бъде тясно

Черно мляко на утрото пием те нощем
по пладне те пием германски концерт майстер смъртта е
пием те вечер и сутрин ние пием и пием
смъртта е концерт майстер германски има сини очи
пронизва те с точен куршум
обитава мъж къщата златните твои коси Маргарита
тъмни вълци насъсква към нас подарява ни облачен гроб
той със змии играе сънува концерт майстер германски смъртта е

златните твои коси Маргарита
изпепелените твои коси Суламит

1952