СЪРЦЕ РАЗСЕЧЕНО

Ибн Хазм

превод: Инна Учкунова

Как ми се иска да разсека сърцето си на две
с нож,
да те поставя в него
и да те затворя в гърдите си,

за да бъдеш завинаги моя
и ничия друга
чак до деня на второто пришествие
и страшния съд;

тогава ще живееш,
докато аз съм жив,
а след смъртта ми
ще останеш в сърцето ми,
заровена в тъмницата на моя гроб.