Ибн Хазм

Ибн Хазм (994 г. - 1063 г.), роден на територията на Кордовския халифат, днешна Испания, се смята за един от най-видните арабско-андалусийски поети, освен това, е бил учен, юрист, историк, теолог, философ и пр. Заради своите философски и религиозни виждания Хазм е бил преследван от властта, като много от писанията му са били публично изгорени.


Публикации:


Поезия:

СЪРЦЕ РАЗСЕЧЕНО/ превод: Инна Учкунова/ брой 92 февруари 2017