ПЪРВАТА СЛЕДА

Виктор Кочетков

превод: Иван Бориславов

… Ракетата прокарва път в небето,
със сребърен конец съшива мрака.
Човекът се подготвя - вече чака
да полети към тайнствени простори.
Ще блеснат нови пътища в простора,
една искра над бездната ще мигне -
от звездната тъма до нас ще стигне
спокойният и нежен руски говор.