СТРАШНО Е БЕЗ САМОВАРА…

Борис Садовской

превод: Тихомир Йорданов

***
Страшно е без самовара:
обезсмисля се света:
цапаница, пустота
и тъга ще ти докара.

Пак зарязвам аз купчина
книги, глупости безкрай.
Чувам - шушне през комина
самовара неизстинал
и горещия ми чай.

Ако трябва да отпраша,
то да е със самовара,
с порцелановата чаша
и със дъхавата пара.