СТАНИ РАНО…

Абу-Саид Абил Хейр

превод: Инна Учкунова

***

Стани рано призори, когато всичко още започва.
В тъмното на нощта, когато вратите навред са заключени,
вратата на влюбения остава отворена.
Бъди буден в тъмното, когато влюбените ще минат тихо
покрай прозорците на възлюбените си
подобно птици завръщащи се от дълъг път.


***

Някой ме попита къде е неумолимата ми възлюбена.
- Нося я в сърцето си - отвърнах.
- А къде е сърцето ти?
- В нейните нозе.


***

Влюбеният не може да живее без своята мъка.
Бедността или богатството нямат значение.
Щастлив е само онзи,
който може да предложи живота си
за един поглед на своята любима.


***

Отидох при един знахар, за да се оплача от болката на сърцето си.
- Пази я като твоя свидна тайна - рече.
Попитах за цяр, който да ме облекчи.
- Кръвта и сълзите ти - рече.


***

В училището на разума ще учиш много
и ще станеш велик мъдрец, от който други ще се поучат.
Но в училището на любовта,
ще станеш пак дете
и ще учиш всичко отначало.