Абу-Саид Абил Хайр

Шейх Абу-Саид Абил Хейр (967 г. - 1049 г.) е именит персийски поет и мистик, принадлежащ към течението на суфизма. Голяма част от живота си той е прекарал в служба на бедните (”khidmat-i darwishan”). Сведенията за живота и творчеството му са сравнително оскъдни, но славата му е била толкова голяма, че авторството на много стихове му се приписва без да е сигурно дали наистина са създадени от самия него.


Публикации:


Поезия:

СТАНИ РАНО…/ превод: Инна Учкунова/ брой 91 януари 2017