ВЧЕРАШНИЯТ РОБ

Андрей Тарханов

превод: Матей Шопкин

Умря тиранинът.
На трона
днес седна вчерашният роб.
Десницата му -
твърда броня,
а погледът му -
хладен гроб.

Но той усеща,
вижда, чува,
че идат страшни изпитни,
затуй започва да хитрува
и да раздава благини.

С притворни речи обещава
живот под ведър небосклон.
Но сам пламти
като жарава
от страх за своя
царски трон.

Предал доверие и памет,
той ще угасне
в тъмна нощ…
О, Свобода,
теб пак те мамят,
но ти търси достоен вожд!