БОЛИ ОТ ТАЗИ ПАМЕТ…

Лев Мочалов

превод: Тихомир Йорданов

***
Боли от тази памет.
До немощ тегне зло
борбата постоянна
с което е било.

Това е смехотворно!
А всичкото е там,
че в нереална форма
реален си ти сам.