Лев Мочалов

Лев Всеволодович Мочалов, изкуствовед и поет, е роден на 24.05.1928 г. в Ленинград. Завършва Факултета по теория и история на изкуството към ГАИЖСА. (1951). Член на Съюза на художниците на СССР (1952). Кандидат на изкуствознанието. От 1974 г. работи в Държавния Руски музей; водещ научен сътрудник на Отдела за най-нови течения. Автор на много книги, брошури, статии за съвременното изкуство и теория на живопис. Основна област на изследванията му е ленинградското изкуство на 20 век. През 1970-те г. е идеолог на групата художници «Одиннадцать». Автор на 10 поетични сборника. Член на Съюза на русийските писатели. Съпруг на поетесата Нона Менделевна Слепакова (1936-1998), баща на художничката Ася (Анна Лвовна) Мочалова (1953-1979).


Публикации:


Поезия:

БОЛИ ОТ ТАЗИ ПАМЕТ…/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 90 декември 2016

КЪДЕТО И ДА БЪДА…/ превод: Марко Марков/ брой 90 декември 2016