ЧЕРНО И БЯЛО

Владимир Бурич

превод: Тихомир Йорданов

ЧЕРНО И БЯЛО

Черното
търси бялото
за да убие в него светлото
и да го превърне в сиво
или на рае

***
Какво очаквам от утрешния ден
Вестник

***
Човечеството е
непотопяем кораб

Пет милиарда
отсеци
на надежди

ТЕОРЕМА НА ТЪГАТА

В ъгловатия лакет
е вписана окръжността на главата

Няма
нищо
за доказване

***
Ще можеш ли на цветето да кажеш
че не е красиво

***
Главата ти на възглавницата
е като премръзнала птица върху снега

МИГРАЦИЯ

Превръщайки се временно в земноводни
всяка пролет тръгват те на юг

да преместят от местата им
няколко камъчета

да се потопят в зелената вода
със вкус на смърт

усетят ли настъпването на студа
отлитат пак на север

да снесат яйцата на спомените си

***
Пеперудка -
договор за красота
с еднаква сила
на двете крилца

***
ЗАКУСКА
ОБЯД
ВЕЧЕРЯ
ЗАКУСКА
ОБЯД
ВЕЧЕРЯ
С удоволствие захапвам стръвта
на утрото

***
Ще остарея
и по всяко време
ще ходя
разгърден
с тайна надежда
някой да види медала
за отбрана
на човешкото достойнство