СТИХОВЕ

Пиер Беранже

превод: Пенчо Симов

КУПЛЕТ, НАПИСАН ВЪРХУ РЪКОПИСА
НА СБИРКА ПЕСНИ ОТ Г.

Ако бях цар на веселите песни,
тъй както днес ласкател ми шепти,
то този цикъл стихове чудесни
властта ми би могъл да прекрати.
Защото той говори на народа
така добре срещу ярема стар,
че скиптъра ми би свалил на пода,
ако бях цар.


МОЯТА ВРЪСТНИЦА

Куплет, написан в албума на мадам М.

На моите години сте? Едва ли.
Сред нишките на своите кълба
навярно парките са омотали
със моята и вашата съдба.
След туй съдбите ни неотвратими
погрешно разделили в оня час:
за мене - всички есени и зими,
а всички пролети, лета - за вас.