Мария Христова

Мария Христова е родена на 08.08.1974 г. в Русе, където завършва Английската езикова гимназия „Гео Милев”. През 1998 г. се дипломира в СУ „Св. Климент Охридски” с магистърска степен по новогръцка филология. От 2005 г. преподава гръцки език, гръцка литература и превод в ЮЗУ „Неофит Рилски” (Благоевград). През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Митологични мотиви и символи в романите на Евгения Факину”. Автор е на публикации по въпроси на съвременната гръцка литература.


Публикации:


Преводи:

Константинос Хадзопулос - ЕЛА/ брой 89 ноември 2016

Костис Паламас - ХИМН КЪМ АТИНА/ брой 91 януари 2017

Ангелос Сикелианос - РОДЕНА ОТ ВЪЛНИТЕ/ брой 91 януари 2017

Костас Кариотакис - СТИХОВЕ/ брой 91 януари 2017