ДЕТЕТО И НЕГОВОТО ДЪРВО

Янис Рицос

превод: Драгомир Шопов

Лъжи - казва дървото.
Лъжи - казва животът.
Лъжи - казва стихотворението.

Харесват ми,
как иначе?

Вчера видях едно дете -
то рисуваше дърво.
Едно свое дърво
във виолетово.
Рисунката
не приличаше на нищо.

Детето и неговото дърво
не ми казаха лъжи.