УДОВОЛСТВИЯ

Луис Палес Матос

превод: Георги Ангелов

Френският флаг влиза в пристанището. Проститутки,
отворете широко бордеите!
Британското знаме е в пристанището. Време е
вертепите да се опразнят от бедняци!
Американското знаме… Негърчетата
и палмите трябва да бъдат готови!
Ром, момичета, черни момченца. Сладостта
на трите главни сили, трите мощни въплъщения
на Антилските острови.