СЪЩНОСТТА НА АБСУРДА

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

Човекът състави списък на важните си дела.
После отбеляза в този списък най-спешните и необходими и онези, които могат да бъдат отложени за известно време.
Сред най-необходимите беше плащането на сметките за къщи, за интернет и мобилен телефон.
И с тях се зае най-напред, плащайки всичко за месец напред.
После се зае с въпросите, свързани с ремонта на къщата, защото тя беше стара и изискваше ремонт.
Tрябваше да се погрижи за покрива, макар че зимата беше далече.
Много уморен от тичането, той плати сметката за месец напред, разбра се с предприемачите за ремонта и дори състави и утвърди с тях план на работата и реда на плащането.
Надвечер, уморен до смърт, легна на дивана и умря.