РАЗМИСЛИ

Хосе Марти

превод: Стефка Тотева

Из творчеството му

*
Родината е олтар, а не пиедестал.

*
Цялата слава на света се събира в едно зрънце от царевица (от писмо на Марти към генерал Антонио Масео).

*
Аз и затова само живея, защото чакам кога ще дойде момента - да служа на отечеството си.

*
Проблемът на независимостта е не само в смяната на формата на управление, а в промяната на неговия дух.

*
За да управляваш, добре трябва да знаеш с кого и къде го правиш, а добрият управник… е този, който знае от какви прослойки се състои населението на страната му, как и с какви методи може да ги обедини, с помощта на какви учреждения, породени от условията на самата страна, и така да води народа си към велика цел… Правителството трябва да бъде рожба на страната, духът на управление трябва да бъде духът на народа.

*
Животът на човека и на народите се основава върху удовлетворението от материалните му потребности.

*
Във всяка минута аз мога да загина за родината, да дам живота си, изпълнявайки своя дълг - аз знам какъв е той, аз имам мъжеството да го изпълня докрай. Ние трябва да завоюваме независимостта на Куба, иначе Съединените Щати ще превземат Антилските острови и оттам ще се сгромолясат върху земята на нашата Америка. Всичко, което съм направил досега и всичко, което все още ми предстои да направя, е все в тази посока. На нас ни се налагаше да мълчим, да заобикаляме, нали има и такива мисии, които изискват строга тайна, и ако ги обявиш на глас - тогава на пътя ти се появяват непреодолими препятствия.

*
Когато се говори за икономически съюз, подразбира се - политически. Разпорежда се народът, който купува. Народът, който продава - слугува. За да запазиш свободата си, трябва да уравновесиш начина на търгуването й… Нека народът, който се стреми към свобода,да бъде свободен и в начина на търгуване.