ПИСМО ДО ВИОРЕЛ ЛОМОВ

Виктор Ерьомин

превод: Литературен свят

ПИСМО ДО ВИОРЕЛ ЛОМОВ

Привет!

Чу ли, че киевското кметство на Виталий Кличко е обявило маршал Георгий Жуков за военен престъпник?

И на Жуков, и на всеки от нас тази глупост ни е безразлична.

Но си помислих за друго: нали всичко случващо се сега в света е същото онова количествено натрупване от хегеловата диалектика. А после ще има взривен преход от количество в качество. И не трябва да има съмнение, че всяка толерантност ще завърши с Възмездие. Върху правата ли, върху виновната ли страна ще рухне това Възмездие - никой не знае. А това, което е съвършено точно известно днес е, че има ясно обозначени права и неправа страна, и няма такова положение в природата, че и двете страни не са прави или че и двете страни са прави - по своему.

Именно Възмездието е единственото проявление на прехода към друго качество.

И щастлив е онзи, който ще бъде свидетел или дори извършител на Възмездието, каквито и трагедии да са му съдени да изтърпи след това.

2015