ВРАБЕЦ И КОТКА

Йован Йованович Змай

превод: Георги Пановски

- Где, врабченце, ще зимуваш? -
пита маца врабча стари.
- Тук ще бъда
и навсъде. -
тъй врабецът отговаря.

- Где, врабченце, ще се храниш? -
пита маца врабча стари.
- Хей там, горе,
в онзи орех. -
тъй врабецът отговаря.

- Где, врабченце, ще нощуваш? -
пита маца врабча стари.
- Що желаеш
туй да знаеш? -
тъй врабецът отговаря.

- Знаеш ли защо те питам?
- Зная, зная, мацо драга!
Тъй изрече
и далече
от котана той избяга.


сп. „Железничар”, г. 1, кн. 4-5, 1941 г.