БЕЗКРАЙНОСТ

Сенур Сезер

превод: Хасан Карахюсеинов

БЕЗКРАЙНОСТ

Дори и там, където вярата в надежда преминава,
колебливо се разлистват моите дървета.
Прекрасно бе да видиш всичко отначало…

Какъв копнеж за раждане в безмълвния екстаз
на зеленото - от всеки цвят към семето…
Тъй насаме сме - безсмъртните мисли и аз…


ОТСТОЯВАНЕ

На една родилка

Не викай! Впивай нокти в бедрата си!
Хапи устни до кръв, до разкъсване!
Не се отказвай от живота; надеждата не изоставяй -
още малко остава до утрото!

Болките в плътта ти ще слабеят.
На мъките ще им дотегне,
само знай да чакаш, съумей!
Ще се бунтува твойта плът, ще се възбуни.
И ще утихне.

Ще помислиш първо - ще се мре.
Ще се опитат болките да скършат твойта съпротива.
и камшиците по-често ще плющят…
Ти ридай, но нечуто!

Ще забравиш къде ти е главата,
краката ти - къде са…
В мозъка ти - хилядоръка пустош…
Ще бъдеш тъй далече от света!…

Кой ще чуе твоя глас, твоето стенание!?
Силите си не пилей!
Отстоявай - това е изпитание!…
Усмихвай се ти!
Смей се!