Кръстьо Кръстев

Д-р Кръстьо Котев Кръстев, български литературовед, критик, естет, редактор на сп. „Мисъл” (1892-1907), е роден на 31.05.1866 в град Пирот. Завършва гимназия в София (1885) и изучава старогръцки, немски и френски език. След гимназията е стенограф в Народното събрание. През 1888 г. завършва философия в Лайпциг при проф. В. Вунд и защитава докторска дисертация на тема „Метафизичното схващане на душата според Лотце”. Директор на Педагогическото училище в Казанлък (1888-1890). През 1890 г. създава и редактира „Литературно-научно списание на Казанлъшкото учителско дружество”. Работи като преподавател в мъжката класическа гимназия в София (1890 - 1891). Издава сп. „Критика” (1891), продължение на „Литературно-научно списание…”. През 1895 г. е преподавател по философия във Висшето училище. До 1907 г. е лектор там, но след студентските размирици е уволнен и става директор на Педагогическото училище в Скопие. През 1908-1919 г. чете лекции в СУ „Св. Климент Охридски”, като извънреден професор по философия, естетика и литература. Член на БАН (1900). Участва в литературния кръг „Мисъл”. Пише литературни студии, които печата в сп. „Мисъл”, сътрудничи на сп. „Периодическо списание”, „Критика”, „Денница”, „Демократически преглед”, „Труд”, „Пряпорец”, „Съвременна мисъл”, „Листопад”, на вестниците „Демократ”, „Народ”, „Гражданин” и др. Съчинения: „Етюди и критики” (1894), „Литературни и философски студии” (1898), „За тенденцията и тенденциозната литература” (1903), „Певец на воля и младост” (1906), „Алеко Константинов. Литературен силует” (1907), „Млади и стари” (1907; 2004), „Петко Тодоров (П. Ю. Тодоров. Идилии)” (1908), „Поглед в новата българска литература. т. 1. От Петко до Пенчо Славейков” (1910), „Алеко Константинов. Шест статии” (1917), „Христо Ботйов - П. П. Славейков - П. Тодоров - П. К. Яворов” (1917), „Етюди, критики, рецензии” (1978), „Съчинения” (в два тома - 1996; 2001), „Злочестините на България. Публицистика” (2016) и др. Умира на 05.04.1919 г.


Публикации:


Критика за Кръстьо Кръстев:

ЛИТЕРАТУРНА АРХЕОЛОГИЯ/ИВАН ШИШМАНОВ И Д-Р КРЪСТЬО КРЪСТЕВ ЗА ТЕНДЕНЦИОЗНОТО ИЗКУСТВО/ автор: Сава Сивриев/ брой 6 февруари 2009

ЛИТЕРАТУРНА АРХЕОЛОГИЯ/ Д-Р КРЪСТЬО КРЪСТЕВ ЗА РЕЛИГИЯТА/ автор: Сава Сивриев/ брой 6 февруари 2009

РАЖДАНЕТО НА МОДЕРНОТО БЪЛГАРСКО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ/ автор: Панко Анчев/ брой 75 юли 2015

ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТА НА Д-Р КРЪСТЬО КРЪСТЕВ/ автор: Боян Ангелов/ брой 84 май 2016