ЗА СТИХОТВОРСТВОТО. ЕПИСТОЛА ІІ.

Александър Сумароков

превод: Тихомир Йорданов

Те жизнени ще са, на остроти богати,
прицелващи се точно в недъзи възловати.
И кратки да са трябва, усмихнатият слог
на присмех да подлага противния порок.