ГДЕ СТЕ, ГДЕ, ОЧИ ИЗГАРЯЩИ…

Михаил Исаковски

превод: Тихомир Йорданов

***
Где сте, где, очи изгарящи,
бащин край и майчин глас?
Ето я пред нас България,
Дунавът е подир нас.

Много пътища изминахме
и по суша, по вода,
но най-свидната, Родината,
не оставихме в беда.

Под звездите тук, балканските,
свети ни една мечта -
ярославските, и брянските,
и смоленските места.

Помним ви, очи изгарящи,
шепот тих и звънък смях.
Хубава си е България,
но Русия в нас е с тях.