КАРАКУДА

Вадим Дробиз

превод: Марко Марков

Из реката като луда
вика баба Каракуда:
- Очила ми дайте тука,
за да виждам всяка кука!