ХРИСТО БОТЕВ

Франтишек Мърквичка

превод: Атанас Звездинов

Въображаем портрет

Двустранен дял животът ти поднесе:
поет да бъдеш, и войвода храбър.
Ти съчета ги и в рояка звезден
тъкат ти ореол перо и сабя.

Написаното в книжката ти свети
със святите ти замисли и цели,
и с онзи дух на смелост, с който сне ти
байрака на нищожни лицемери.

А бе тъй млад, когато изстрел подъл
изтръгна твойта сабя, песента ти.
За мястото ти няма вече годен.

Но стиховете ти и кръв попили,
отломки от огньове - светят в пътя,
в народа, с който са те разделили.

1914 г.