ЗА СЛАВА НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА

Расул Гамзатов

превод: Иван Николов

ЗА СЛАВА НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА

Там, дето камък страховито
загърнат в облаци тъмней,
поработи като със сито
и триж живота ми пресей.

Тъги и радости всецяло,
всецяло святост или грях
пресей добре
                  и отначало
очиствай дните ми от прах.

Живях по своему, просторно,
и земни, и небесни дни.
Пресей живота ми повторно
и всеки плевел отстрани.

Пресей ми дните и съдбата
под слънчев или звезден свод.
И ще остане същината
на истинския мой живот.


И ХРАБРИ МЪЖЕ, И ПРЕКРАСНИ ЖЕНИ

Родил съм се късно, с венец планини
светът ме примами
далече, далече,
но храбри мъже и прекрасни жени
не бяха останали никъде вече.

А може би моят живот подрани
и рано привикнах към конското стреме,
а храбри мъже и прекрасни жени
ще видят потомците в бъдеще време.

А може би дядо ми двойнo цени
и днешния ден, и съдбата ни днешна
със храбри мъже и прекрасни жени,
които навсякъде мога да срещна.

И завист изпитал към моите дни,
навярно ще гледа потомъкът строго,
че бил съм другар и приятел на много
и храбри мъже, и прекрасни жени.