ВЯРВАЩИЯТ…

Иля Фоняков

превод: Георги Ангелов

***
Вярващият човек
отговори на всички свои въпроси
намира в Свещеното писание -
на Стария и Новия Завет.
Друг вярващ човек
отговори на всички въпроси
намира в свещения Коран.
Вярващите комунисти
в бившия Съветски Съюз
отговори на всички въпроси
до някое време намираха
в книга, която се наричаше
«Кратък курс по история на ВКП(б)».
Старият слуга Бетъридж
в романа «Лунния камък»
на писателя Уилки Колинс
отговори на всички въпроси
намира в любимата си книга
«Робинзон Крузо».
Отговори на всички въпроси
могат да се намерят във всяка книга,
стига да има желание,
стига да има въпроси.