С ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА ЗАПАЗИХМЕ НАШАТА ЗЕМЯ…

Иля Чавчавадзе

подбор и превод: Литературен свят

откъси от произведения

*
Три светини ние наследяваме от предците: отечество, език и вяра. Ако не ги защитим, какъв отговор ще дадем на потомците?

*
Не знам как е при другите, но ние няма да дадем на никого да поругава грузинския език. Езикът е достояние на обществото, него не трябва да го докосва грешният човек.

*
Сред нас няма нито един обществен и литературен деятел, който да не носи следите на въздействието на руската литература. И не е учудващо: руското училище, руската наука ни отвориха вратите на просветата….

*
На науката и изкуството ние гледаме като на средство за усъвършенстване на живота.

*
…Господ не е създал низши и висши предмети, всеки предмет е висок по своему и еднакво ни говори за великия Дух, Който дава живот на цялата вселена.

*
Християнството, освен християнската вяра, означаваше при нас цялата грузинска земя, то беше признак за принадлежност към грузинския народ… Нашето духовенство добре разбираше, че Отечеството и нацията съединени, слети с вероизповеданието е непобедим меч и неотразим щит… С християнската вяра ние запазихме нашата земя, нашата самобитност, нашето национално лице.

*
Както пред Бога, така и пред закона всички трябва да бъдем равни. Това равенство е и единствената здрава и вярна основа на живота на благоустроената държава… Най-доброто обединяващо начало на всички части на великата империя може да бъде не страха и насилието, а любовта и състраданието.