КРАТКИ РАЗКАЗИ ОТ БЪДЕЩЕТО

Карел Чапек

превод: Литературен свят

ВЪВ ВЕКА НА ПОДЗЕМНИТЕ ЖИЛИЩА

Помисли си само, някога хората са строили жилищата си на повърхността на земята. Какво диво време е било!

САНИТАРНА КОМИСИЯ

Вашата пещера не отговаря на санитарните норми и е непригодна за живеене - в нея прониква въздух.

НАУКА

…тогава са смятали, че земната атмосфера се състои от кислород, водород, азот и редки елементи в газообразно състояние. Ужас! Какво невежество!

ДЕТЕ

Мамо, какво е «синята мъглица на планините»?

МОРАЛ

Незакритото лице е неприлично! Никой не трябва да вижда порядъчната девойка без противогаз!

ЧИТАТЕЛ

- На какво се смееш?
- Чета в древна книга някакво «описание на природата».

СОБСТВЕНИК НА ДОМ

Ако до седмица не си платите наема за жилището, ще ви изхвърля от това мазе на слънце.

РАЗКОШ

Виж колко шикозно: поръчали са за пещерата си изкуствени сталактити.

ПРЕСЕЛВАНЕ

Докторът ме съветва да сменя климата климат. Търся пещера някъде в пермските отложения.

ИДЕАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

- А плъхове тук има ли?
- Какво говорите! Тук нито един плъх не би издържал.

РАЗЛИКА

Най-добре се живее във варовик. Гранитът е малко по-студен и тъмен.

МЛАДА ЖЕНА

Под земята си имаме верандичка и там ще си отглеждам гъбки и плесен във вазички.

СЪСЕДКИ

Ужасно: въздухът пак е поскъпнал.

СПОМЕН

Ето, мина година, откакто погребахме татко на повърхността на земята.

ПЕЩЕРНИ ХОРА

- Вижте, разкопах някакво древно огнище.
- Не дрънкай напразно!… Като че ли хората са били на толкова високо културно ниво, че да живеят в пещери.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Тези глупави хора преди са строили толкова тесни коридори!

МОМЧЕ

- Татко, какво е това свят?
- Не знам. Не питай за такива глупости.

МИТ

Уж някога сме живели на повърхността на земята? Приказки. От научна гледна точка това е абсурд.

2200-ТА

Откритието на века! Неръждясващи каменни оръдия!

ПРЕЗ 2500-ТА

- …върна се и твърди, че горе, на повърхността на земята може да се диша напълно свободно.
- Да допуснем. И какво от това?

1934 г.