ОТКЪСИ

Карел Чапек

превод: Литературен свят

I.

Сама по себе си скакалецът още не е наказание господне, той става наказание господне, когато са много. Същото е и с глупаците.

Политико-икономистът: «Съвременното положение е безизходно, защото не се съгласува с моята теория».

Каяфа: «Бих искал да знам кой и колко е платил на този от Назарет».

Критик: «Да се критикува означава да се обясни на автора какво не прави, както бих направил аз, ако мога.».

Една от големите беди на цивилизацията е ученият глупак.

Езикът ни е мъдър: между израза « убеден съм» и «убедих се» има голяма разлика.

Векът на автомобилите: целта бе заменена от скоростта.

Представете си каква тишина би настъпила, ако хората говореха само това, което знаят!

Борбата е открита от природата, ненавистта - от човека.

Вече няма да се променя - казал пънът.

1933

II.

Не наричайте това ненавист, наречете го познание.

Договорите съществуват, за да ги изпълнява по-слабият.

Благодарение на усилията на държавните дейци неустойчивото напрежение в света беше запазено.

В интересите на мира ние с цялата си енергия предприехме настъпление срещу обекта на нападение.

Никоя чужда жертва в името на мира не може да се смята твърде голяма.

Всичко не е толкова зле: не ни продадоха, а ни подариха.

Все пак на света съществува прогрес: вместо военно насилие - насилие без война.

Неуспех: да не се възползваш от случая. Успех: да злоупотребиш с възможността.

В Свещеното писание е казано правилно: понякога стените рухват от един вик. Но с един вик нищо не можеш да построиш.

Какво нещастие - да възбуждаш само симпатии!

Отново да се построи държавата: за това си струва да се даде животът.

Новите хора са онези, които могат да се справят с новите задачи.

1938