ИЗПРАЩАНЕ

Рената Муха

превод: Марко Марков

ИЗПРАЩАНЕ

Върви по перона
спокойна, изпрана
с един куфар голям
Голямата Врана.

Встрани и отзад,
забулена в мрака,
без нищо да носи,
изпраща я Сврака.

И щеше да бъде
случката славна,
ако влакът не беше
заминал отдавна.


НАЧАЛОТО СЛЕДВА

няколко края към неразказани истории

… И това за Кълвача бе ясна поука:
вече нийде не влиза, без да почука.

… Вчера Крокодилът се усмихна тъй злобно,
че до днеска за него ми е неудобно.

… Тогава стоножката към стоножката приближи
и стисна крака й, за да я уважи.