МАСЛИНОВО ДЪРВО

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

Днес посадих маслиново дърво.
Ще минат много години, преди то да даде първите си плодове.
Ако всичко е наред, това дърво ще преживее две, три, а може и четири хиляди години.
Свидетел на какви събития ще стане то през това време?
Какво ще разкаже за видяното на далечните ни потомци?

30.11.2015 г.