ОТНОВО СТУДЪТ СЕ ПРОКРАДВА…

Дина Посада

превод от испански: Росица Василева

***
Отново студът се прокрадва
през вехтата оголена кръпка,
която в спомена нося.