КАПКА В МОРЕТО

Васил Симоненко

превод: Красимир Машев

Идвам тук и свалям шапка,
когато необята глъхне.
Пред него аз съм само капка.
Без капка няма да пресъхне.

Но върху това море голямо,
буря ако връхлети сега -
капка ще му трябва само
за да залее то брега.