ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ И ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

Войната в Украйна пламти вече цяла година, но досега нито в Русия, нито в Украйна, нито в Европа, нито в Америка, не е направено нито едно, доколкото ми е известно, фундаментално изследване за същността на тази война, за социално-икономическите й причини.

Нима всички учени, интелектуалци са мобилизирани в пропагандата и за съставяне на специални отчети за държавните ведомства?

И още нещо. Явно интелектуалците от двете страни са определили ясно позицията си по отношение на тази война. Но не са се обединили в името на прекратяването й.

А въпросът е пределно прост: кои са главните бенефициенти на тази война?

Кой най-много страда и в името на какво?

Става дума, разбира се, не за международната политика.

2015