БЛАГОДАРЯ ТИ, РОДНА МОЯ…

Александър Твардовски

превод: Татяна Любенова

***

Благодаря ти, родна моя
Земя, дом бащин мой,
за всичко, което зная,
и нося в сърцето свое.

За времето, век огромен,
който със теб ми се падна,
за туй, дето любя и помня,
за радостта и тъгата.

За моята горест и мъка,
пресекли пътя ми клет,
за силната ти наука,
с която вървя напред.

Затуй, че вярно, несменно
искам да служа на теб,
за мен всеки труд безмерен
по мярка е и от сърце.

И дръзкият ми характер,
и силата неовладяна,
на подвига святото право
за твое име и слава,
за щастие твое са, мамо.

1955 г.

—————————–

***

Аз знам, че нямам никаква вина,
че от войната някои не се завърнаха,
че те - кой възрастен, кой млад -
останаха си там, не за това е думата,
че бих могъл, но не успях да ги спася,
не за това е реч, но все пак, все пак, все пак…

1966 г.


***

Спосибо, моя родная
Земля, мой отчий дом,
За все, что от жизни знаю,
Что в сердце ношу своем.

За время, за век огромный,
Что выпал и мне с тобой,
За все, что люблю и помню,
За радость мою и боль.

За горечь мою и муку,
Что не миновал в пути.
За добрую науку,
С которой вперед идти.

За то, что бессменно, верно
Тебе служит хочу,
И труд мне любой безмерный
Еще как рас по плечу.

И дерзкий порыв по нраву,
И сил не занимать,
И свято на подвиг право
Во имя твое, во славу
И счастье, отчизна-мать.

1955 г.

—————————–

***

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они - кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, -
Реч не о том, но все же, все же, все же…

1966 г.