АФОРИЗМИ

Денис Фонвизин

превод: Литературен свят

*
Следвай природата и никога няма да бъдеш беден. Следвай човешките мнения и никога няма да бъдеш богат.

*
Без душа просветеният умник е жалка твар. Невежият без душа е звяр.

*
Знай, че съвестта, като приятел, винаги предпазва от по-напред, отколкото като съдия да наказва.

*
Виновният плаща за своята вина, а правият - за своята правда, и така по мое време всички бяха доволни: и съдията, и ищецът, и ответникът.

*
Лъжи, глупако, колкото щеш, за лъжа мито не вземат.

*
Науката за развратения човек е свирепо оръжие за вършене на зло. Просвещението издига само добродетелната душа.

*
Без знатни дела знатното състояние е нищо.

*
Нямай към мъжа си любов, която прилича на приятелство. Имай към него приятелство, което прилича на любов.

*
Говоря простичко, без церемонии. Започнат ли чиновете - престава искреността.

*
…По-добре насън да видиш глупост, отколкото наяве да чуеш празнословие.

*
За прищевките на един човек цял Сибир не стига!

*
Наличните пари не са налични достойнства.

*
Имай сърце, имай душа и ще бъдеш човек по всяко време.

*
По-рано тези, които пишеха добре на руски, познаваха граматиката, а сега никой не я знае, а всички пишат.

*
Храбростта на сърцето се доказва в часа на сражението, а неустрашимостта на душата във всички изпитания, във всички положения на живота.

*
Добродетелта всичко заменя, а добродетелите нищо не може да замени.

*
Ласкателят е нощен крадец, който първо гаси свещта, а после започва да краде.

*
Лошото разположение на хора, недостойни за уважение, не трябва да те огорчава.

*
Користолюбието прави от човека същите чудеса, както и любовта.

*
Колко трудно се унищожават закоравели предразсъдъци, в които низките души намират своите изгоди!

*
А нима е щастлив онзи, който е щастлив сам?

*
За невежите е много утешително да смятат за глупост всичко, което не знаят.

*
Който е влюбен, е готов на всичко.