ДВА ЩИГЛЕЦА

Пьотр Вяземски

превод: Красимир Машев

ДВА ЩИГЛЕЦА

„Защо си тъжен все? В полето според мен
далеч по-зле, отколкото във клетка, се живее!”
„За тебе е така. Ти в клетка си роден.
А аз на свобода. И все тъжа за нея.”


БИТОТО КУЧЕ

Нощес то лая на крадци. На сутринта
                                                  дървото яде,
че господарят му не мигнал бе от неговия вой.
През следващата нощ си спа и къщата
                                                        крадец окраде.
Загдето не е лаело - отново яде бой.