СЪЩНОСТТА НА ЕВРЕЙСКАТА ИСТОРИЯ

Влад Ривлин

превод: Стефка Тотева

Главното съдържание на еврейската история аз бих нарекъл борбата против гетото за свобода - духовна, интелектуална, просто човешка.

Тези, които казват, че еврейският народ се е запазил благодарение на религията, според мен, грешат.

Утешението не може да замени нито свободата, нито духовната хармония.

Затова еврейският народ се е запазил в историята именно благодарение на стремежа си към свобода и умението му успешно да се бори за нея.

Свободата в широкото разбиране на тази дума не е само порив да се измъкнеш от гетото, но и да се освободиш от гетото вътре в теб, от интелектуалното гето или духовното, което понякога е твърде комфортно.

Именно с това се обяснява и такова количество от личности между евреите, прославили своя народ в науката и културата - никога да не бъдеш доволен от вече съществуващите догми, постоянно да вървиш напред в интелектуалните си и духовни търсения.

Навярно е така.

И още към въпроса за това, да се чувстваш избран.

Евреите често са упреквани от юдофобите в чувството, че са избрани, а самите религиозни евреи тълкуват този термин изключително в библейски смисъл.

Лично за мен чувството, че си избран не е същото като чувството че си свръхчовек, че си по-добър от някой друг.

Един човек не може да бъде по-добър от друг, защото всеки и всяка от нас - сме уникални, а уникалността не може да бъде по-добра или по-лоша.

Да бъдеш избран - това е предназначението за някаква особена мисия, когато на теб ти предстои да направиш нещо много важно за другите хора, нещо което друг не би направил. /Разбира се, ще го направят, ако ти не се справиш/.

За мен чувството, че си избран, е мисия за избавление на човечеството от глад, жажда, болести, невежество.

От това следва, че да бъдеш избран, не е етническа или религиозна категория.

Това може да бъде всеки човек, учен или обикновен работник.

Това е доброволност, макар че ако си получил образованието си за сметка на тези, които през това време са работили за теб и въобще, ако на теб ти е дадено повече, то от теб и ще се изисква повече, а следователно, да направиш живота по-добър не е само твое желание, но и задължение.

С други думи, да бъдеш избран - това може да бъде твой избор или доверие на други хора или и това, и другото, но винаги означава едно и то е - да направиш живота по-добър.

За мен въплъщението на тази концепция може да бъде Исус или Ленин, които са разбирали своята мисия така - да направят живота на хората и самите хора по-добри.

Като разделял петте хляба, Исус е учил хората на равенство, справедливост и братство.

Ленин всъщност е открил нова страница в историята на човечеството. Досега тази страница си остава най-добрата от написаните до момента в историята.

20.07.2015 г.