ИЗ „РОМАН”

Георгиос Сеферис

превод: Иван Радоев

4.
Врага и чужденеца ги видяхме в огледало.

Добри момчета бяха нашите другари.
Не се оплакваха от труд, от жажда
и от студ.
Държаха се като вълните и дърветата, които
приемат вятъра, дъжда,
нощта и слънцето -
без да се променят сред промените.
Добри момчета бяха те. По цели дни
с наведени очи
и дишайки във ритъм,
обливаха със пот телата
и робската им кожа червенееше от кръв.
Понявга пееха с наведени очи.

Минавахме кай пусти острови,
където лаят кучета привечер
сред дивите смокини.
„Душа
ако желае да се опознае - казваха, -
във душа трябва да се види” - казваха
и удряха с веслата златото на залеза
в морето.

Ний минахме край много постове и острови,
морета ни пренасяха в морета
при други моржове и чайки.
Понякога жени нещастни
се вайкаха, пищяха и оплакваха
загиналите си деца,
а други - подивели - търсеха
света на Александър Македонски
и някакви неясни слави,
потънали дълбоко нейде в Азия.

Ний спирахме на брегове,
със нощни аромати пълни,
със чуруликане на птици, със води, които
оставиха по нашите ръце
спомен за едно голямо щастие,
но нашето пътуване не свърши.

Душите станаха едно с греблата и делфините,
със строгото лице
на фигурата от носа на кораба
със колелото на кормилото,
с кипящата вода,
която се разбиваше под нас.

Един след друг умираха другарите
с наведени очи. Греблата им
показват днеска мястото, което
почиват на брега.

Не си ги спомня някой. Справедливост.

12.
БУТИЛКИ В МОРЕТО

Три скали,
няколко изгорели пинии и разрушена черквица.
И по-нагоре
започва същият пейзаж копиран:
три скали във форма на врати ръждясали -
пак изгорели пинии, кафяво-черни,
пак къщица, погребана във белия варовик;
и по-нагоре още много пъти
все същия пейзаж като на стълби -
до хоризонта, до небето наклонено.

Тук спряхме кораба, за да поправим
строшените гребла,
да пийнеме вода и да поспим.
Морето все така е неизследвано, дълбоко.
Безкрайна синева разтваря то.
Тук между камъчетата крайбрежни
намерихме една монета
и хвърлихме за нея зарове.
Най-малкият спечели и изчезна.

Потеглихме отново със строшените гребла.