ТОЗИ ВЯТЪР

Мария Кендру-Агатопулу

превод: Марин Жечев и Михаил Берберов

Този вятър
Дойде от чужбина
Настани се в къщата ни
Хляба ни изяде
Този вятър
Заспа в съня ни
Сънищата ни изплаши

И сега умира
В самата ни къща