СТИХОВЕ

Гурген Баренц

превод: Георги Ангелов

***
Всеки път,
преди отново да се повишат
цените за газ и електричество,
наемните социолози
старателно изследват
чашата на нашето търпение.


***
За да може шепа
много богати хора
да стане още по-богата,
е необходимо
милиони
много бедни хора
са станат още по-бедни.

Излиза, че всички хора
са скачени съдове.

Това по научному се нарича
Закон за запазване на енергията.

И след това
ще продължавате ли да твърдите,
че абсолютни истини няма?


***
„Оправете леглото ми” -
с почти нечут,
тих, слаб глас
помоли умиращият Гьоте.

„Какво каза той?” - споглеждайки се,
се питаха събраните.
„Моят господар каза: - Отворете широко прозореца.
Пуснете светлината. Нека бъде повече светлина” -
многозначително отвърна камериерът.

Той просто не можеше да допусне
последните думи
на великия Гьоте
да бъдат банални и прозаични.

Историята, разбира се, я пишат гениите.
Но я ретушират
техните камериери.