ТАМ, СРЕД ПТИЧИТЕ ПРЕДЕЛИ…

Велимир Хлебников

превод: Иван Николов

Там, сред птичите предели,
над елхите зашумели,
стрелнаха се, полетели,
ято ветренни времци.
Над елхите зашумели,
редом с певческите трели,
стрелнаха се, полетели,
ято ветренни времци.
В рой от сенки, който дреме,
като сън от старо време,
закръжиха, прозвънели,
ято ветренни времци!
Ти си музика и вик,
сякаш струна прозвучава
и вълна се плиска в миг.
Пейте, песенници, слава
в чест на ятото времци!

1908

—————————–

***
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей!

<Начало 1908>